Als er iets is voor skateboarders om naar uit te kijken in de zomer, dan is het Oerend Hard wel. En terecht, want ook dit jaar was het weer een verdomd goed weekend. Ok, het weer zat zondag behoorlijk tegen, maar de ruim 600 skaters die zich door de regen heen staande hebben gehouden zullen daar zeer waarschijnlijk geen spijt van hebben gehad. Zaterdag was het gelukkig gewoon prima weer, resulterende in wedstrijden die helemaal los gingen.
Afgetrapt werd met een Best Trick contest op een door Burnside Constructions en Royale T Production speciaal gemaakte Jam Box. Vans Benelux rijder Nassim gooide er een te harde nollie bigflip bs tail uit alsof het niets was en pakte hiermee zonder twijfel de eerste plaats.
Dit jaar werd ook het ‘Best Line Downhill' onderdeel geïntroduceerd. Op de rechte downhill werden de banks aan de zijkanten zo origineel mogelijk geskate en Niek Zandstra pakte hier de eerste prijs.
Wat later kon ook de ‘Downhill Jumpramp’ van start, die met onder andere Douwe Macare en een belachelijk hoog vliegende Robin Oost voor flink wat vermaak zorgde. Ook hier bleek Niek Zandstra de hardste tricks te hebben, want met hippie twists, benihana’s en dikke tweakers was het een duidelijk verhaal.
Uiteraard stonden DJ’s Wat ’n Lul, Kapitein Roodbaard en de Sterrenkäpütmächers vanaf de enige echte Zweinsteiger garant voor een flinke portie kutherrie. Nog lang bleef het chaos op de camping totdat de regen langzaam iedereen de tenten in dwong. Deze liet ons ook niet meer met rust, wat helaas betekende dat de snakerun wedstrijden waar iedereen zo naar uitkeek niet door konden gaan en de imponerende quarterramp bovenaan de snakerun alleen nog maar als afdakje gebruikt kon worden. Vijfvoudig kampioen Dennis Hennekam staat dus nog een jaar ongeslagen, maar de hete adem zal hij ondertussen wel in z’n nek voelen.
Al met al hebben de vrijwilligers die ook dit jaar Oerend Hard hebben gedragen hun werk heel goed gedaan en volgend jaar gaan we gewoon weer onze stinkende best doen om er een geweldig weekend van te maken.


Kerwin Groot
Skateboard Federatie Nederland

As der iets is veur skaters om noar uut te kiek'n, dan ist Oerend Hard wa! Niks mis met, ook dit joar wast weer 'n verdomd good wiekend. Geluk met 't weer hebt wie nie hat, moar de 600 skaters die zich deur de reeng stoande hebt hoald'n hebt doar geene moment spiet van hat. Zoaterdag wast gelukkig wa good weer, dat heft der veur zorgt dat de wedstried mooi loos ging.
Begonn'n bent wie met de Best Trick contest op 'n deur Burnside Constructions en Royale T Productions gemoakte Jam Box. Vans rijder Nassim gooide er 'n ontzettend'n harde nollie biggie heel to tail oet. Wat 'm zonder enige twiefel de eerste ploats hef bezorgd.
Disn joar wed ok het ''Best Lien Downhill Banks'' zonder obstoakels introduceert. Op de rechte downhill werden de banks oan de ziekant'n zo origineel moongluk geskeet en Niek Zandstroa pakte hier de erste pries.
Wat loater kon ok de Downhill Jumpramp van start, die met onder andere Douwe Macare en 'n onmeumig hoog vliengde Robin Oost veur flink wat vermoak zorngde. Ok hier bleek Niek Zandstroa de hardste tricks te heb'n, want met hippie twists, benihoana's en dik'n tweekers wast een duudeluk verhoal. Uuteroard stond'n DJ's Wat 'n Lul, Kapitien Roodboard en de Sterrenkäputmächers vanaf de enige echte Zwienstieger garant veur 'n flink'n posie kutherrie. Nog lang blief het chaos op de camping todat de reeng langsoam iedereen de tent'n in dwong. Dez'n liet ons ok nie meer met rust, wat heloas beteeknde dat de snakerun wedstried'n woar iedereen zo noar uutkiek nie deur kond'n goan en de imponeernde quarter booman de snakerun alleen nog moar als afdakje gebruukt kon word'n. Viefvoudig kampioen Dennis Hemmekam stoat dus nog een joar ongesloang, moar zal de hete oadem ondertus'n wa in zien nek voel'n.
Al met al heb'n de viemtachtig vriewilligers die ok dit joar Oerend Hard heb'n gedroang hun werk kats goed doan en volngt joar goan we gewoon weer onzen stink'nde best doan om er weer een onmeunig wiekend va te moak'n.


Kerwin Groot
Skateboard Federatie Nederland

If there is one thing skateboarders look out for during the summer, it has to be the annual Oerend Hard skateboard festival. And for the right reasons, because once again it was a damn good weekend. True, the weather wasn't really our best friend on Sunday, but the more then 600 skaters that stood their ground through the rain probably won't regret a thing.
On Saturday the weather was perfect, resulting in contests that where going berserk.
We kicked off with the 'Best Trick' contest on a specially designed extension, designed by Royale T Productions and built by Burnside Constructions (NL) . Vans Benelux rider Nassim Guammaz threw down a nollie bigflip heel to bs tail like it was nothing and made it clear who's boss.
Somewhat later, the 'Best Downhill Line' format made it's entry. On a strait downhill flanked by banks the most creative skating on the banks was being rewarded. Niek Zandstra took first place.
Next up it was time for the crowd-pleasing 'Downhill Jumpramp'. Douwe Macare and a ridiculously high flying Robin Oost gave their best shot but once again Niek Zandstra showed no mercy and showed off with some hippie twists, benihana's and tweaked grabs all over the place.
And off course, DJ's Wat 'n Lul, Kapitein Roodbaard and the Sterrenkäpütmächers got the chaos going playing the records from the infamous “Zweinsteiger”. The campsite was mayhem for a long time after, until the rain forced everybody back into their tents. And so it kept on raining, therefor the long anticipated snakerun contests everybody came to see was postponed and the daunting quarterramp at the starting line only served as a dry shelter. Five-time champion Dennis Hennekam remains to be unbeaten, but we're sure he's feeling the pressure growing.
Once again the entirely voluntary crew that made the whole festival possible did a great job and we're doing our best to come back again next year for another great weekend!


Kerwin Groot
Skateboard Federatie Nederland

 
BEST TRICK BANKS 'N' BUMPS
1. Nassim Guammaz (NL)
Nollie bs bigspin heel tailstall
2. Willem Wiechels (NL)
Blunt kickflip fakie
3. Ramoen Verbeet (NL)
Ollie transfer 50-50 revert
4. Tim Bijsterveld (NL)
Frontside noseblunt pop out
5. Misha Cracker (IS)
Casper flip lay up bs 180 out
BEST LINE DOWNHILL
1. Niek Zandstra (NL)
2. Douwe Macare (NL)
3. Koekie (B)
4. Jelle Maatman (NL)
5. Klaas van der Laan (NL)
DOWNHILL JUMPRAMP
1. Niek Zandstra (NL)
2. Douwe Macare (NL)
3. Stive Vignis (B)
4. Robbin Oost (NL)
5. Lenard Vranckx (B)
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Photos: Tjeerd Derkink and Jeroen NIeuwhuis

 
Video: Erik Journee

 

 

Hosting by Grootse Dingen